← Retour sur l'actualité ESI Group

La gama Global Integration

v1_logo_small
Sistema video de confirmación de alarma
p1_logo_small
Presentación interactiva de mapa
rc1_logo_small
Grabador audio digital
m1_logo_small
Supervisor de centrales receptoras de alarmas
f1_logo_small
Receptora de alarmas
d1_logo_small
Dispatcher de eventos inter-estaciones
mg1_logo_small
Multicom Gateway
c1_logo_small
Sistema de cartografía & Tracking
ipbx_logo_small
IPBX Solución de telefonía sobre IP